Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (SwafS)

Ďalšie oblasti

Cieľom oblasti veda so spoločnosťou a pre spoločnosť je budovanie účinnej spolupráce medzi vedou a spoločnosťou, získavanie nových talentov pre vedu a spájanie vedeckej excelentnosti so spoločenskou informovanosťou a zodpovednosťou.

Financovanie je 462 miliónov EURO.

 

Základom oblasti veda so spoločnosťou a pre spoločnosť je:

  • zatraktívniť vedeckú a technickú kariéru pre mladých študentov a posilniť udržateľnú  interakciu medzi školami, výskumnými inštitúciami a priemyslom,
  • podporiť rodovú rovnosť, najmä prostredníctvom podpory štrukturálnych zmien v organizácií výskumných inštitúcií a v obsahu a forme výskumných činností,
  • rozvíjať dostupnosť a využívať výsledky výskumu financovaného z verejných zdrojov,
  • nabádať občanov, aby sa zapájali do vedy, podporovať šírenie činností opierajúcich sa o vedu.

 

Nový/aktualizovaný pracovný program pre rok 2020 bol zverejnený dňa 2.júla 2019.

Následne budú aktualizované aj výzvy na portáli.

Pracovný program pre obdobie 2018-2020 - staršia verzia pre porovnanie

Katarína Šimková  
Telefón: +421 2 69253 164
Mobil: +421 917 796 727
E-mailová adresa: katarina.simkova@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

 

Aktuálne nie sú otvorené žiadne výzvy. Najbližšie sa otvorí 14 výziev, a to  10.12.2019.

Jednokolové výzvy budú otvorené do 15.04.2020 do 17:00 hod.

Dvojkolové výzvy sa uzavrú 17.11.2020 o 17:00 hod.

Ide o posledné výzvy programu. Prehľad budúcich otvorených výziev tejto oblasti nájdete na portále.

 

Výzvy sú rozdelené podľa typu akcie, ktorá určuje aj podmienky danej výzvy, ktoré treba dodržať.

 

Research and Innovation Action (RIA):

Dvojkolová výzva:

Science education outside the classroom SwafS-24-2020

 

Jednokolové výzvy:

Taking stock and re-examining the role of science communication SwafS-19-2018-2019-2020

Gender-based violence including sexual harassment in research organisations and universities SwafS-25-2020

Hands-on citizen science and frugal innovation SwafS-27-2020

Bottom-up approach to build SwafS knowledge base SwafS-31-2020

 

 

Coordination and support action (CSA)

 

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

 

Pre všetky oblasti Horizontu 2020 môžete nájsť najčastejšie kladené otázky na stránkach Európskej komisie, kde ich môžete selektovať podľa Vašej oblasti záujmu.

 

 DOs and DONTs for applicants.

 

V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.

GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy implementatiON

  • Popis: GENDERACTION vytvorí spoločenskú komunity pre implementáciu rodovej priority v rámci ERA. Cieľom je uľahčiť vytváranie sietí a výmenu medzi viac a menej skúsenými krajinami s cieľom rozvíjať vedomosti a budovať kapacity, kompetencie a know-how pre rodovú rovnosť a začlenenie problematiky výskumu a inovácií medzi výskumnými a vývojovými pracovníkmi rôznych európskych a národných zainteresovaných strán.
  • Partneri: 12 a koordinátor je z ČR
  • Budget: 1 948 400 EUR
  • Trvanie: 1.4.2017 - 31.3.2021